top of page

MAIN

BOONSIN CERAMIC

กระเบื้องฉนวนไฟฟ้า

     บริษัท บุญสินเซอรามิค จำกัด เป็นผู้ผลิตเซอรามิค กระเบื้องฉนวนไฟฟ้า เซอรามิคทนความร้อน และเซอรามิคชนิดพิเศษที่ใช้งานเฉพาะด้าน อีกทั้งยังมีส่วนที่ผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร และของชำร่วยเซอรามิค ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี จนเป็นที่ยอมรับจากผู้ผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมการใช้งานในทุกประเภทอุตสาหกรรม อีกทั้งยังพร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซรามิคชนิดอื่นๆที่ท่านต้องการ

"คิดถึงเซอรามิค คิดถึงเรา"

bottom of page